Honing rechts
Logo wespenbestrijding
youtube kanaal wespenbestrijding
Wespenbestrijding twitter
Bovenste balk wespenbestrijding
Bovenste balk wespenbestrijding

Wespenbestrijding

Wespenbestrijding.net

Informatie over de Europese hoornaar.


DE HOORNAAR.


In Eurazië onderscheidt men drie soorten hoornaars: de Duitse hoornaar (Vespa germanica Fabricius), de Middelste hoornaar (Vespa media Degenhardt) en de Grote hoornaar (Vespa crabro Linneaus). Respectievelijk worden deze soorten gemiddeld 20, 25 en 30 mm lang. Behalve door haar afmeting valt de hoornaar op door haar roodachtige borststuk en haar felle geluid. Zij kwam niet veel voor in België en Nederland, maar is de laatste 3 jaar geen zeldzaamheid meer. Hoewel de grote hoornaar meer dan twee keer zo groot is als de gewone wesp, is zij beduidend minder agressief ten opzichte van de mens.

Als zij steekt is dit toch aardig wat pijnlijker dan bij een gewone wesp of bij, maar ze steekt minder snel - al kan de hoornaar wel erg weerbaar zijn als het erop aankomt een nest te verdedigen. Werksters zijn 18-25 mm, koninginnen 25-35 mm en mannetjes tot 28 mm lang.
In de volksmond doen fabels de ronde dat een paar steken al voldoende zouden zijn een mens of paard te doden. Voorzover die persoon niet toevallig één van de twee tot drie procent mensen betreft met een allergie tegen de steken of in de keel holte gestoken wordt is dit echter volstrekte onzin.
Het gif is vergelijkbaar met dat van bijen en andere wespen, maar niet exact hetzelfde - het bevat een relatief grote hoeveelheid van de neurotransmitter
, waardoor het sterker een branderig gevoel opwekt. Ook zal het branderige en jeukende gevoel langer aanhouden.

Net als bij gewone wespen zijn voor een niet-allergische mens circa 500-1000 steken nodig om dodelijk te zijn (afhankelijk van de plaats) en aangezien nesten zelden zo groot zijn en slechts één op de tien dieren uit het nest zullen steken is de kans verwaarloosbaar klein.
Dat de dieren desondanks killer wasp (moordenaarswesp) genoemd worden zal eerder samenhangen met de manier waarop zij andere insecten jagen en verorberen - voor die dieren is de hoornaar inderdaad een geduchte moordenaar. De hoornaar kan in een wespennest of een bijenvolk enorme schade toerichten, Dit omdat de hoornaar bij de wesp het nest zal plunderen en doden en in een bijenvolk het honing uit de bij zal zuigen waardoor ook deze afsterven.
Ook zal de hoornaar de gedode wespen meenemen naar hun eigen nest om hier later de jonge larven van de hoornaars mee te voeren.

In tegenstelling tot kleinere wespen is de hoornaar niet sterk geïnteresseerd in zoetigheid. Hoornaars vangen vooral andere insecten, waaronder bijen en wespen maar ook grote insecten als libellen, en likken vaak het uittredende sap van beschadigde bomen, waarbij ze ook de bastranden openknagen met hun grote kaken.
Hoornaars zijn in de herfst op afgevallen fruit te vinden, maar komen niet af op zoetigheden. De hoornaar is een goede insectenbestrijder doordat ze grotere prooien aankan dan de andere wespen. Hoornaars vliegen ook 's nachts en komen dan op kunstlicht af.

In 2001 publiceerden enkele onderzoekers een verslag van de aanvallen van hoornaars op libellen op locaties in Wit-Rusland en Italië. Op de locatie in Wit-Rusland waren de Steenrode heidelibel en de Bloedrode heidelibel het slachtoffer, in Italië een soort beekjuffer: Calopteryx haemorrhoidalis. Uit de waarnemingen concludeerden de onderzoekers dat hoornaars regelmatig op libellen jagen.
Iets bijzonders is dat de larven worden gevoed met dierlijk materiaal en de larven voor de werksters een zoetige vloeistof produceren, die ze uitbraken en die door de werksters weer wordt opgezogen. De werksters worden dus gezoogd door de larven.

LEVENSWIJZE.


Hoornaarkolonies (hoornaar kolonies zijn zelden groter dan 1000 exemplaren) en hoornaars leven net als andere wespensoorten slechts één seizoen. Heel soms is een nestplaats verscheidene jaren bewoond maar dat is dan steeds een nieuwe kolonie gesticht door een nieuwe koningin. Het nest van de hoornaar wordt meestal in een boomholte gebouwd, maar soms ook onder de grond, in een nestkastje, onder daken, in huizen of hangend in een boom of struik. De Duitse hoornaar bouwt het nest het liefst onderin de grond.
De Middelste en Grote hoornaar bouwen kogelnesten (deze hangen in in de open lucht). De hoornaar is alleen agressief binnen een straal van 5 meter van het nest. Zelf heb ik wel eens op 2 meter afstand gestaan om de hoornaar te fotograveren of te filmen zonder dat ze ook maar iets doen.
Dat de media de hoornaar dus als agressieve wespensoort afschildert is dus onzin en onnodig angst zaaien.

De hoornaar komt in Nederland voornamelijk voor op de zandgronden in het zuiden en oosten, maar is de laatste jaren ook vaker in het westen en noorden van Nederland gezien in woningen. Vooral in Groningen en Drenthe komt de hoornaar steeds vaker naar voren treden. Verder komen ze steeds vaker voor in Friesland.

Angst voor de hoornaar door de media is waanzin.


Doordat de media de hoornaar vaak afschildert als een agressieve wespensoort blijken steeds meer mensen angst te hebben voor deze insect. Echter hoeft dit helemaal niet.
Hoornaars zijn ( ondanks hun grootte ) zeer vredelievende dieren die zelden mensen aanvallen. Wanneer dit wel gebeurd is het nest verstoord geweest door de mens. De hoornaar zal vanaf dan het nest uiteraard fel gaan verdedigen.

Ook vermelden ze geregeld dat de hoornaar het niet goed doet vanwege langdurige regenval.
Laten we wel stellen dat ieder dier in de natuur zich aanpast aan het voedselaanbod. Daar wespen en hoornaars roofdieren zijn en leven van andere insecten als o.a. libelles, muggen, vliegjes, etc. doen deze soorten het juist goed met langdurige regenval.
Door regen krijg je stilstaande waterplassen waar libelles, vliegjes, e.d. hun eitjes in leggen. Hierdoor krijg je dus meer voedselaanbod voor de roofdieren. Meer voedselaanbod betekend automatisch minder sterfte en meer geboorten bij de roofdieren.

Stadsreus.

Ook komt in Nederland steeds meer een zweefvlieg voor die aardig veel op de Europese Hoornaar lijkt. Het gaat hier dan om de Stadsreus. Klik op de link naar meer informatie over de Stadsreus.
Pagina met informatie over  de Europese hoornaar.
hoornaars knaagt aan een boom
Angel van een wesp
Verschil van hoornaar en wesp
Hoornaar met honingbij
Hoornaar
Hoornaarsnest
hoornaar
HOORNAARS KNAAGT AAN EEN BOOM
DE HOORNAAR
Europese Hoornaar.
DUIDELIJK VERSCHIL TUSSEN HOORNAAR EN DE WESP IN DE GROOTTE.
EEN HOORNAAR VALT EEN HONINGBIJ AAN.
EEN HOORNAAR HERKENBAAR AAN DE DONKERRODE TINT.
HOORNAARS IN EEN VOGELHUISJE
BESTRIJDEN VAN EEN HOORNAARSNEST
Grote wespennest
EEN MOOIE GROTE WESPENNEST VAN DE GEWONE LIMONADE WESP
Hoornaarsnest bestrijden
Wespenbestrijders opgelet !!!!!
Er zijn gevallen bekend dat de hoornaar op je kap gaat zitten en gif spuit in de richting van je ogen.
Dit geeft een ontzettende brandende gevoel waardoor je je ogen amper open kunt houden. Dit is zeer gevaarlijk wanneer je op een ( hoge ) ladder staat.
Draag bij het bestrijden van de hoornaar niet alleen een stofmasker maar ook een  veiligheidsbril.
Hoornaarnest in vogelhuisje
De hoornaar
EEN HOORNAARSNEST IN VOGELHUISJE.
GENOMEN OP 2 METER AFSTAND.
EEN FOTO VAN EEN HOORNAAR GENOMEN OP 1 METER AFSTAND
Angel van een wesp
Europese Hoornaar.
Foto: Arjan Westerman
Westerman Ongediertebestrijding.